امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این اثر با عنوان طوفان قبل از ازدواج مشتمل بر مسائل و موضوعاتی است که جوانان به ویژه پسران در سال‌های قبل از ازدواج با آن مواجه می‌شوند. این اثر ضمن تشریح مسائل جنسی شرعی و غیر شرعی پیش روی جوان به بیان راهکارها، عواقب و آثار دنیوی واخروی و مسیرهای درست پاسخگویی به این رفتارها پرداخته‌است. بیان احادیث و داستان‌هایی در همین زمینه از بخش‌هایی است که در خلال مباحث اصلی عنوان شده‌است.
صفحات کتاب :
66

کتاب های مشابه طوفان قبل از ازدواج (ویژه پسران جوان)