امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
28,000
نظر شما چیست؟
از جمله مسایل جامعه امروزی ما دوری نسل جوان از معارف اسلامی است. و آن که این مشکل را بهتر از همه احساس کرده و بیتابانه در پی رفع آن است همین نسل جوان می باشد. تنها کسانی می توانند به این نیاز جامعه به درستی پاسخ گویند که از یک سو خود فرهنگ اسلامی را از سرچشمه های اصیل آن فرا گرفته باشند و از سوی دیگر به زبان زمان خویش سخن بگویند و حال و هوای روزگار نسل جوان را درک کنند.

مجموعه کلیات علوم اسلامی که پس از شهادت آن استاد به چاپ رسید، از قبیل همین آثار است. این مجموعه را استاد برای جوانانی نوشت که نخستین قدم را در راه آشنایی با معارف اسلامی برداشته اند و همه سعی او، این بود که در این سلسله سادگی و اختصار را در عین صحت، اساس قرار دهد و راه را برای ورود آنان به فضای روح پرور فرهنگ اسلامی باز کند.
کتابشناسی ملی :
1073547
شابک :
964729929X
سال نشر :
1385
صفحات کتاب :
203
کنگره :
‏‫BBR15‭‮‬‭/م‌6آ5 1383
دیویی :
189/1

کتاب های مشابه منطق، فلسفه