امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مهم ترین مرحله ی زندگی بشر، ازدواج و زندگی زناشویی است. ازدواج تولدی دوباره است، اما تولدی با اختیار، همین اختیار است که به انسان این فرصت را می دهد که خود بهترین شخصی را که با علائق و سلیقه هایش بیشتر همگونی دارد انتخاب کند، همین اختیار است که برای خیلی ها، بالأخص والدین، دغدغه های فراوانی به بار می آورد که مبادا اختیاری از رویِ هوی و هوس باشد، مبادا و مبادا و هزاران مبادای دیگر....
صفحات کتاب :
91

کتاب های مشابه احادیث زناشویی