امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,000
نظر شما چیست؟
درطول تاریخ ، رشد علمی، تغییرات بسیاری داشته و در طی اعصار مختلف نوسان یافته، انسان از دوران اولیه زندگی خود همیشه در پی کشف حقایق علمی بوده و دست به اختراعات و اکتشافات زده است.

این رشد علمی در کشورها متفاوت بوده است در کشور ایران از زمان تاسیس دارالفنون، به عنوان مدرسه ای رسمی در آموزش و پرورش تحولات شگرفی همراه با شکاف هایی در سطحی بزرگ رخ داده است.

در اختیار نبودن کتاب کافی در دست مردم این مرز و بوم، متناسب نبودن مطالب با سطح سنی افراد و در نتیجه بی علاقه شدن آن ها به امر مطالعه روندی را پدید آورده است که امروز شاهد آن هستیم.
صفحات کتاب :
156
کنگره :
LB1049‏‫‬‭/د94ع8 1395
دیویی :
‏‫‬‭371/30281
کتابشناسی ملی :
4467063
شابک :
978-600-8077-34-3
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه علل گرایش به مطالعه