نظر دیگران

نظر شما چیست؟
به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری، این بیماران درمورد انتخاب مسکن، شغل، مراقبت‌های بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. رفتارهای نامناسب و تحقیرآمیز موجب انزوای بیمار گشته، فرصت آموزش را از وی می‌گیرد. وحشت از مرگ، وحشت طرد و تنهایی اخراج کارگران مبتلا و بدنامی از طرف دوستان و خانواده سبب می‌شود افرادی که گمان می‌کنند ممکن است آلوده باشند، وضعیت خودشان را تا جایی که مقدور است مخفی نگه دارند که این خود موجب گسترش آلودگی است. هشیار کردن مردم سالم و بیمار وظیفه رسانه ها و نشریات است که متأسفانه تنها به ترساندن افراد جامعه از این بیماری اکتفا می کنند . مشاوره و اطلاع رسانی درباره پیشـگیـری از ایـدز در کـمـتـر از یـک درصـد مـوارد مـراجعه بـیـماران بـه پـزشـک عـمومی خـود ارائـه می گردد. چاپ این کتاب ، گامی است برای آگاهی بیشتر مردم تا در مورد سلامت خود بیشتر بیندیشند .
صفحات کتاب :
43
کنگره :
‫‭RA644 /‮الف‬9‫‬‭ن2 1387
دیویی :
‫‬‭616/9792
کتابشناسی ملی :
1700830
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه ایدز را بهتر بشناسیم