امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
در تاریخ 15 دسامر 2002 این جمله ها در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده بود. در حوزه پوشاک چند پیشه ظرف چند سال اخیر شاهد پیشرفتهای بسیاری بوده ایم. بطور مثال کمپانی فستر میلر اخیرا تیشرتی ابداع کرده که تارو پود آن رسانای جریان الکتریسیته است. و هموطنان آمریکایی قادرند گوشیهای تلفن خود را به کمک آن شارژ کنند. کمپانی بست کلا از سوی دیگر کت و شلوارهایی ساخته . که در آن سیستم جریانی آب تعبیه شده است . که ضمن خنک کردن پاها می تواند از طریق شلنگهایی که در آستینها و پشت یقه کت قرار گرفته به فرد آب برساند و تشنگیش را بر طرف کند . کمپانی فرانسوی دو پوند هم قصد دارد بلوزهای مردانه و زنانه ای وارد بازار کند ...

کتاب های مشابه عجب شلواری داری سام