امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
در تاریخ معاصر ایران نهادهای پژوهشی و موسسه های فرهنگی متعدد با کارکردها و انگیزه های متفاوتی شکل گرفته اند که بررسی و ارزیابی کارنامه آن ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

تردیدی نیست که این ارزیابی در درجه اول نیازمند یک شناخت عالمانه از ساختار و عملکرد این نهادهاست. تاکنون اسناد و مدارک این نهادها انتشار یافته است شناخت ما درباره کارکرد و انگیزه های تاسیس آن ها بسیار ناقص و نارساست.

مشکل مهمتر ایجاد گسست در عرصه حیات علمی و سازمانی این نهادهاست که پس از انقلاب اسلامی رخ داد. از آن جا که این نهادها پس از انقلاب انگیزه ها و کارکردهای خود را از دست دادند و عمدتأ به فعالیت های سیاسی در راستای مبانی فکری و ایدئولوژیک رژیم پهلوی متهم شدند شناخت آن ها با دشواری بیشتری مواجه شد ...
صفحات کتاب :
327
کنگره :
‏‫AS۵۷۱‭‬ ‭/آ۵‏‫‭ب۹ ۱۳۹۶
دیویی :
‏‫‭۰۶۸/۵۵
کتابشناسی ملی :
۴۰۵۹۴۸۳
شابک :
‏‫‬‭978-964-426-862-5
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران

با موفقیت اضافه شد
0