امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
در دهه 1350 چند نهاد مهم پژوهشی با الهام از نام شخصیت های تاریخی و فرهنگی کشور به عرصه فعالیت های علمی و فرهنگی گام نهادند که بررسی کارکردها و فعالیت های آن ها نقش موثری در فهم تکاپوی فکری و فرهنگی ایران معاصر دارد.

تردیدی نیست که تأسیس این نهادها با هدف ها و انگیزه های خاصی صورت می گرفت و در واقع فعالیت بسیاری از آن ها به ادامه حیات حکومت پهلوی گره خورده بود. یکی از این نهادها بنیاد شاهنامه است که با فروپاشی حکومت پهلوی کارکرد خود را از دست داد.

بررسی کارنامه و عملکرد این نهادها بدون دسترسی به اسناد و مدارک این نهادها، هرگونه کارپژوهشی پیرامون آن ها را بسیار دشوار و با کاستی های منبع شناختی فراوانی رو به رو خواهد کرد ...
کنگره :
‏‫‬‮‭PIR۲۶۰۵‏‫‬‮‭/م۷‮الف‬۵ ۱۳۹۶
دیویی :
‏‫‭۸‮فا‬۱/۰۶
کتابشناسی ملی :
4059545
شابک :
978-964-426-863-2
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
370

کتاب های مشابه اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی

با موفقیت اضافه شد
0