امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,400
نظر شما چیست؟
اهمیت ترویج فرهنگ پایداری و به ویژه محدودیت منابع مرتبط با ادبیات پایداری عربی در ایران، مهم ترین انگیزه نویسنده از نگارش کتاب پیش رو است.

بویژه اینکه در گرایش ادبیات پایداری چند واحد درسی نیز به آشنایی با متون پایداری عربی اختصاص یافته است. با بررسی های نگارنده آشکار شد که در برخی دانشگاه ها به دلیل نبود منابع تخصصی عربی در حوزه ی ادبیات پایداری، متون دوره های جاهلی یا عباسی تدریس می شود.
دیویی :
۸۹۲/۷۱۶۰۹
کتابشناسی ملی :
4743252
شابک :
978-964-426-930-1
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
243
کنگره :
PJA۵۰۴۲‏‫‬‮‭/ن۷ش۷ ۱۳۹۶

کتاب های مشابه شعر پایداری در عراق معاصر

با موفقیت اضافه شد
0