امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
در کتاب دادرسی حمایتی بزه دیده، شاکی نوشتۀ یعقوب سیفی علمی و محمد جوادی علمی، کوششی به عمل آمده تا پس از تبیین وضعیت شاکی، وضعیت موجود در حمایت از شاکی و بزه دیده را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قرار دهد.

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

گاه این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده به کار رفته است، در اصطلاح حقوقی معانی مختلف و بعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان و عالمان حقوق ارائه گردیده با این اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت در پی خواهد داشت بالتبع منظور از حمایت در فرآیند دادرسی صرفا حمایت های قضایی را تحت شمول خود قرار نمی دهد بلکه انواع حمایت از جمله حمایت تقنیی را نیز دربر خواهد داشت و به جرات می توان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده و از مزایای آن بهره مند ساخت.
صفحات کتاب :
126
کنگره :
‏‫‬‮‭KMH۴۸۵۵‏‫‬‮‭/س۹د۲ ۱۳۹۶
دیویی :
362/770955
کتابشناسی ملی :
4625361
شابک :
‭978-600-8077-67-1‬‬‬
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه دادرسی حمایتی بزه دیده، شاکی

با موفقیت اضافه شد
0