امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,500
نظر شما چیست؟
در میان امامان معصوم امام حسین (ع) سنبل توحید، آزادگی، مجاهدت، عبودیت، نفی شرک و اثبات توحید و عدالت است. ویژگی های بسیاری از جمله عدم سازش با کفر، مبارزه با ظلم، شجاعت حماسه سازی، تسلیم مطلق بودن در برابر خدا و فدا کردن یاران و خانواده و نحوه ی شهادت، وجه تمایزی برای این امام با دیگر امامان شده است که روش خاصی را برای عزاداری این امام اقتضا می کند و از سویی مستلزم شناخت درست و دقیق امام است.

نگارنده در کتاب حاضر با استناد به آیات و نیز زیارت عاشورا به تبیین موضوع عاشورا و اهداف آن می پردازد. در کتاب، موضوعاتی چون درس مجاهدت، توحید، مبنای امر به معروف و نهی از منکر و هدف جهاد بررسی و هم چنین به آسیب هایی اشاره می شود که ممکن است به فرهنگ عاشورا، مجالس عزاداری امام حسین (ع)، و مساله ی گریه و سینه زنی وارد شود.
شابک :
978-964-7722-43-8
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
125
کنگره :
‫‬‭BP 260/3‫‬‭ ‫‬‭‭/ع9ج8 1386
دیویی :
‫‬‭‬‬‭297/74
کتابشناسی ملی :
1076724

کتاب های مشابه جلوه توحید