امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
18,500
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
298,000
9%
271,180
نظر شما چیست؟
«چنین گفت زرتشت» مشهورترین و بحث برانگیزترین اثر فریدریش نیچه(۱۹۰۰-۱۸۴۴)، فیلسوف آلمانی است.

با توجه به تألیفات بسیاری که نوابغِ عالم درباره نیچه نوشته اند، معلوم می شود که برخی از آنان او را شخصیتی سرگشته و حیران می دانند و برخی دیگر باور دارند که آن سوی هر جمله از سخنانِ او معانی ای ژرف نهفته است که جز خردهای نافذ و اذهانِ تیزبین به عمق آن راه نمی برند، امّا همگی در یک موضوع هم داستانند که او اندیشمندی توانمند است که در پیِ همه چیز حتی مبادی ای که خود به آن قایل است، حقیقت را می جوید.

اتّفاقِ نظر همه این اندیشمندان موافق نظری است که نیچه درباره خود داشته است. او می گوید:

«برای جویای حقیقت نیت راستین کافی نیست، بلکه همواره باید اخلاص و نیت خود را بپاید و به آن از دیده شک بنگرد. زیرا دلداده حقیقت، حقیقت را به خاطر هماهنگیِ آن با امیالِ خویش نمی خواهد، بلکه حقیقت را تنها به خاطر حقیقت بودن دوست می دارد، حتّی اگر مخالف باور و عقیده اش باشد.

در بریده ای از کتاب می خوانیم:

«آنگاه که زرتشت به سی سالگی رسید، زادگاه و دریاچه اش را رها کرد و روی به کوه نهاد، و ده سالِ تمام در آنجا اقامت گزید و از خلوت ره توشه می اندوخت و به اندیشه می پرداخت. امّا سرانجام اندرونش دگرگون گشت. روزی صبح دم، برخاست و در برابر خورشید ایستاد و با او چنین راز گفت:

ای اخترِ بزرگ! اگر نبودند کسانی که [ پرتو زرّین] روشنایی ات را بر آنان فروریزی، به چه خشنود بودی؟ ده سال تمام است که تو اینجا، بر غارم نور می پاشی، امّا اگر من و عقاب و مارم نبودیم، شکوه انوارت رو به کاستی می نهاد و این گردش و حرکت به سستی می گرایید.

ولی بامدادان چشم به راه برآمدنت بودیم تا مگر از فیض فروغت بهره جوییم و به جبرانِ آن تو را سپاس گوییم.
صفحات کتاب :
378
کنگره :
B 3313‬‭‮‬‏‫‬‭‬‭‭/چ93ف2 1386‬‭‮‬
دیویی :
193‬‭‮‬
کتابشناسی ملی :
1070271
شابک :
978-664-5620-60-0‬
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه چنین گفت زرتشت