کتاب زنده باد زندگی pdf

واکاوی و بررسی سازگاری با مرگ عزیزان و فقدان آنان

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,500
نظر شما چیست؟
با توجه به این نکته که مرگ آنچنان اتفاق مهمی به شمار می رود که در تمامی علوم از آن بحث شده اما برخی از علوم به صورت ویژه و متمرکز از آن سخن گفته اند و در همین حال بیش از سایر علوم، مهارت و تکنیک برای مواجهه با مرگ اندیشیده اند.

علوم انسانی که در تبیین رفتار انسان بیش از سایر علوم نقش داشته در رابطه با مرگ نیز پرچم دار توضیح و تشریح آن هستند. بخصوص علوم الهی، فلسفه و البته روانشناسی، که می تواند دریچه ای نو، در نگاه هر یک از ما ایجاد کنند و ما به واسطه واگشایی آن آینه، قادر به پذیرش و مواجهه با مرگ هستیم.
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
248
کنگره :
BF575/‮الف‬8‬‭ق2 1395‬
دیویی :
155/937‬
کتابشناسی ملی :
4432108
شابک :
978-600-289-528-8

کتاب های مشابه زنده باد زندگی