امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سوم ژوئن بود امروز در یک اقدام انقلابی به نیروهای آزادیخواه مستقر در تپه های شمال کشور ملحق شدم. مدتها بود که من و سایر دگراندیشان کشورم آزرده و آشفته از استثمار و استعمار کشور کوچکمان به وسیله حکومت فاسد و وابسته ژنرال آرویو در صدد بودیم که تغییری اساسی در اوضاع نابسامان سیاسی اجتماعی جامعه خود ایجاد کنیم. سرانجام خولیو را همراه فهرستی از تقاضاها و پیشنهادهای خود برای اصلاح فضای استبدادی حاکم بر کشور نزد ژنرال آرویو فرستادیم. پیشنهادهای ما نه بی شرمانه بود نه غیرمنطقی با این همه ژنرال آرویو به بهانه برنامه کاری شلوغ و درهم ریخته اش از ملاقات با سفیر ما خودداری کرد و وزیر اطلاعات وامنیت کشور را مسئول رسیدگی به این امر کرد. ..
صفحات کتاب :
10

کتاب های مشابه زنده باد وارگاس