امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
مجموعه اشعار: و با او با نگاه فریاد می کردیم، آرامش، تابوت و... این کتاب مجموعه ای است از اشعار استاد که در آن، وضعیت فکری و اعتقادی و آرمانی ایشان به تصویر کشیده شده است.این مجموعه، تشکیل یافته از عناوینی چون: و با او با نگاه فریاد می کردیم، آرامش، تابوت، وداع، پیروز، شعرهای شهادت و تو به من آموختی که در رابطه با حضرت علی(ع) نوشته شده است.
صفحات کتاب :
66

کتاب های مشابه وبا او با نگاه، فریاد می کردیم!