خرید و دانلود کتاب موریانه در خانه

آسیب شناسی خانواده در جامعه معاصر ایران

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,900

نظر دیگران درباره موریانه در خانه

نظر شما چیست؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از خانواده، به عنوان واحد بنیادین جامعه یاد و پاسداری از قداست آن بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است. قانون در این باره می گوید:

از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

«موریانه در خانه (خانواده در جامعۀ ایران معاصر: آسیب ها و بایسته ها)» اثری از ابراهیم شفیعی سروستانی است که به موضوع آسیب های خانواده در جامعه ایرانی می پردازد.

فصل اوّل این کتاب، برای ارائۀ یک تصویر کلّی و اجمالی از وضعیت خانواده در جامعۀ «ایران معاصر»، به آسیب شناسی خانواده در ایران، بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده پرداخته و در فصل دوم نیز راهکارها و بایسته های تحکیم خانواده با تأکید بر راهکارها و بایسته های فرهنگی بیان شده است.
دیویی :
۳۰۶/۸۵۰۹۵۵‬‬
کتابشناسی ملی :
‫‭۴۹۵۱۷۰۵‬‬
شابک :
978-964-2918-60-7
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
135
کنگره :
‏‫‭HQ۶۶۶/۴‏‫‭/ش۷م۸ ۱۳۹۶

کتاب های مشابه موریانه در خانه

با موفقیت اضافه شد
0