نظر شما چیست؟
کتاب «تقلا» نوشتهی مارتی نیومایر با روایتی داستانی به چالشهای مدیرعامل شرکت بیگ اسکای در مسیر توسعهی استراتژی میپردازد.نویسنده در این کتاب با تلفیق استراتژی و تفکر طراحی، رویکردی چابک و نه ایستا را به شکلی کاربردی درتدوین استراتژی معرفی میکند. در فرایند سنتی، استراتژی به شکلی خطی تدوین و پروندهی هر گام پیش از شروع گام بعدی بسته میشود و امکان تغییر وجود ندارد. اما در خصوص استراتژی چابک، گامها خطی نیستند و میتوانند همزمان بر روی یکدیگر تاثیر بگذارند. برای فراگیری اصول و مبانی استراتژی چابک ابتدا نویسنده مخاطب را با شخصیتهای داستان همراه میکند تا مفاهیم هرچه بیشتر قابل درک شوند و در پایان به منظور سهولت استفاده از این روش،کل فرایند به صورت مجزا و به طور خلاصه ارائه میشود.
صفحات کتاب :
368
دیویی :
650/1
شابک :
9786007677988
سال نشر :
1401

کتاب های مشابه تقلا

با موفقیت اضافه شد
0