کتاب نگاه نو به تحقیقات مارگیت واربرگ در کتاب شهروند جهانی pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب نگاه نو به تحقیقات مارگیت واربرگ در کتاب شهروند جهانی

نگاهی به تحقیقات خانم واربرگ در کتاب شهروند جهانی با رویکرد تحلیلی مقـدس‌ســازی راهکاری برای هویت‌بخشی مستقل جامعۀ بهائی نوشته محمد گوگانی، کارشناس حوزۀ دین و مهدی حبیبی‌، کارشناسی ارشد علوم حدیث. در این کتاب، اشاره خانم مارگیت واربرگ، تاریخ و جامعه‌شناسی بهائیان از منظر جهانی‌سازی را نشانه رفته است.

خانم مارگیت واربرگ، تاریخ و جامعه شناسی بهائیان از منظر جهانی سازی را مدنظر داشته است و سال های زیادی از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم را مشغول تحقیق دربارۀ این گروه، در کشورهای مختلف و مشخصا تشکیلات بهائی در فلسطین اشغالی بوده است. در میان تحقیقات وی در کتاب شهروند جهانی، مستندات جالبی از روند هویت سازی بهائیت به عنوان یک گروه منسجم دینی در 100 سال گذشته یافت میشود.

شوقی با دقت و طراحی خاصی توانست از این اصل در هویت سازی جامعۀ بهائی در جهان استفاده نماید. برای بخشی از این فعالیت های مقدس سازی، بهائیان از عبارت جامعه سازی استفاده میکنند. تحقیقات خانم واربرگ، درخصوص مقدس سازی در بهائیت، که به ویژه از زمان شوقی به بعد اتفاق افتاده، ارائه شده است.

صفحات کتاب :
230
کنگره :
BP۳۷۵‮‬‬
دیویی :
۲۹۷/۹۳‮‬
کتابشناسی ملی :
8734774
شابک :
978-622-6635-71-4
سال نشر :
1401

کتاب های مشابه نگاه نو به تحقیقات مارگیت واربرگ در کتاب شهروند جهانی