امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
این کتاب حاوی یکصد و چهارده سؤال قرآنی از سوره‌ی آل عمران آیه‌های79 تا 105 است. آیه‌ها با ترجمه فارسی آن، مفهوم کلی از معنای آیه، سؤالات تحقیقی و پاسخ کوتاه به آن و همچنین سؤالات و پاسخ‌های تفضیلی برای هر آیه مطرح گردیده‌است. برخی از سؤالات ذکر شده در کتاب عبارت‌ است از: ارتداد و اصرار بر کفر موجب چه چیزی می‌شود؟، گرایش به دین چگونه امری است؟، به چه کسانی فاسق گفته می‌شود؟، چه کسی، نظارت دقیق بر اعمال انسانها دارد، عامل حتمی هدایت آدمی به صراط مستقیم چیست؟ و ...
این سخن نورانی از رسول خدا 9 است که فرمود: آن گاه که آشوب و فتنه‌ها، چونان قطعه‌های شبِ تاریک و ظلمانی به شما روی آوردند؛ قرآن را جان‌پناهِ خود قرار دهید که قرآن در پیشگاهِ حق وساطتش، پذیرفته و چاره‌سازی آن، تأیید شده است. هر کس قرآن را، راهنمای خود گیرد، به مقصد مطلوب که همانا بهشت جاوید است درآید و هر که رهنمودهای قرآن را در بلاهای سختِ روزگار، ناشنیده گیرد و بدانها پشت نماید، او را به جایگاه بدکاران که همان دوزخ است با خواری دراندازد.
صفحات کتاب :
25

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد پنجم)