کتاب درسهایی از قرآن: تکیه به خدا یا غیر خدا

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
1- چون مالک است. به چه دلیل تکیه بر خدا؟ چون مالک است. «لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْض‏» (بقره/255) هستی برای اوست. خالق است، «الَّذی خَلَقَ فَسَوَّی» (اعلی/2)
کارایی همه چیز به دست اوست. آتش هم که می‌سوزاند با اراده‌ی خدا می‌سوزاند. چون اگر خدا نخواهد، آتش هم نمی‌سوزاند. همینطور که آتش ابراهیم را نسوزاند.
اگر او بخواهد شن طبس را به جان هلی‌کوپتر آمریکا می‌اندازد. یعنی جمادات، شن جماد است، جمادات به جنگ انسان‌ها می‌روند و جمادات بر انسان‌ها پیروز می‌شوند(برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/4/13)...
صفحات کتاب :
11

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن: تکیه به خدا یا غیر خدا