خرید کتاب قصه های شاهنامه 02 فرزند سیمرغ

امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
چاپی:
0.0
خرید چاپی
38,000
20%
ت 30,400
نظر شما چیست؟
سام به فرمان فریدون، پادشاه ایران و به خون خواهی ایرج، به جنگ فرزندان نامهربان فریدون - سلم و تور - می رود و آنان را شکست می دهد. او که تنها آرزویش داشتن فرزندی است که در پیری تکیه گاهش باشد، در راه بازگشت با خبر می شود که فرزندش به زودی به دنیا خواهد آمد؛ اما فرزند او - زال - از همان نخست، پیری سپید موست...

در این مجموعه نویسنده کوشیده است که در مسیرهای ناشناخته تر شاهنامه حرکت کند، تا با پرهیز از تکرار افسانه ها، آن ها را از زاویه ای نو از درون متن ماجرا باز آفرینی کند.
بیشتر
شابک :
9789646003927
صفحات کتاب :
54

کتاب های مشابه قصه های شاهنامه 02 فرزند سیمرغ

با موفقیت اضافه شد
0