امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
9,000
نظر شما چیست؟
در این کتاب آیه‌های قرآن به تفکیک با متن عربی و ترجمه‌ی فارسی آن، همراه با مفهوم کلی هر آیه، نکات کلیدی آیه‌ها، سؤالات تحقیقی از متن آیه‌ها و پاسخ کوتاه به آن و همچنین سؤالات و پاسخ‌های تفصیلی، طرح شده است.
گرچه قرآن کریم برای هدایت عموم مردم نازل شده است اما جز متّقین و مؤمنین و محسنین از آن بهره مند نمی شوند و جز همان ها به رستگاری نمی رسند. علّت آن است که کفّار و منافقین به آن چنگ نمی زنند و فاسقین نیز به آن دل نمی بندند و نافرمانی می کنند.
بدیهی است سعادت انسان در دنیا و آخرت در گرو انس با قرآن و عمل به احکام نورانی آن است و از این رو شایسته است انسان هر آنچه میسّر است قرآن بخواند. «فاقرؤا ما تیسّر من القرآن»
صفحات کتاب :
108
کنگره :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭BP65/2‫‭/ک8پ2 1383
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭297/1076
کتابشناسی ملی :
‫‭م‌83-19539‬
شابک :
978-964-9975-00-9
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد شانزدهم)