امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
500
نظر شما چیست؟
حکمت و ادب فارسی دریای بیکرانی است که ضرب المثل های گردآوری شده در این کتاب، قطره ای از آن هم نمی شود ولی هدف در این کتاب، بیان ضرب المثل هایی است که به علت سادگی و سلیس بودن بر سر زبان هاست و شاید مردم با بعضی از آنها آشنا باشند ولی بیان این ضرب المثل ها در کنار برخی دیگر از آنها، که جذّابیت خاص خود را دارد آن هم به همراه معنای مختصری از آن، کاربرد دقیق هر ضرب المثل را مشخص می کند. به همین دلیل مطالعه این کتاب نه تنها به تمام اقشار جامعه بلکه به صورت ویژه به نسل جوان توصیه می شود تا ضمن لذت بردن از مطالعه و آگاهی از ضرب المثل های فارسی، با زبانی شیرین تر با دیگران صحبت کنند.
صفحات کتاب :
157

کتاب های مشابه 365 ضرب المثل خواندنی