کتاب درسهایی از قرآن : نیاز بشر به پیامبران

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
شما می‌توانی بگویی: هرکس عاقل است نیاز به پیغمبر ندارد؟ نه. عقلا خیلی‌هایشان پشیمان می‌شوند. حداقل هر عاقلی صد بار پشیمان شده است. پشیمانی یعنی چه؟ یعنی عقلم درست نکشید. اینها که پشیمان می‌شوند دیوانه که نیستند، عاقل هستند. یک تصمیم می‌گیرند، بعد می‌فهمند که اشتباه کردند. اگر عقل ما کامل بود، نصفش را من می‌گویم، نصفش را شما بگویید. اگر عقل بشر کامل بود، و نیازی به پیغمبر نداشت، اگر عقل بشر کامل بود هیچ انسانی پشیمان نمی‌شد. بگو: خوب دقت می‌کنیم، حواسمان را جمع می‌کنیم. بشر حواسش را هم جمع کند باز هم کلاه سرش می‌رود. چون در انتخاب همسر خیلی‌ها حواسشان را جمع می‌کنند.(برگرفته از درسهایی ا قرآن در تاریخ 92/3/16)
صفحات کتاب :
9

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن : نیاز بشر به پیامبران