امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,150
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر، مجموعه مقالات همایش حکمت معنوی و فلسفه هنر در تبیین اندیشه‌های دکتر مددپور است که برگزارکنندگان آن پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزة هنری و دانشکده هنر شاهد بودند. مرحوم مددپور، نویسنده، پژوهشگر هنری معاصر و استاد دانشگاه بیش از 20 سال عمر خود را صرف مطالعه، تحقیق و تدریس در زمینه مباحث مختلف هنر دینی، اسلامی و فلسفه کرد. وی همچنین مدیریت گروه مطالعات دینی هنر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری را بر عهده داشت و ضمن تدریس در دانشگاههای کشور عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد بود. دهها جلد کتاب و مقالات علمی و هنری و همچنین سخنرانیهای متعدد در حوزه‌های حکمت و فلسفه هنر اسلامی، مدرنیته و مباحث گوناگون اجتماعی و فرهنگی از جمله فعالیتهای آن مرحوم بود. این دربردارنده مجموعه مقالات است در تبیین اندیشه‌ها و فعالیتهای در حوزه هنر و فلسفه اسلامی در هنر دینی، که با مقدمه‌ای از مرتضی گودرزی دیباج به عنوان غربت اندیشه (یادمانی به مناسبت درگذشت دکتر مددپور) که به آراء و اندیشه‌های گوناگون مددپور در حوزه‌های متفاوت پرداخته است. مقالات این مجموعه عبارت است از غربزدگی و استحاله‌های فرهنگی، تأملی بر ظهور حقیقت در موسیقی غربی و شرقی. برجستگیهای ممتاز هنر اسرارآمیز نگارگری ایرانی (در دورة اسلامی) بررسی تطبیقی «مفهوم غرب‌زدگی، عوارض و پیامدهای آن» در ساحت اندیشه متفکران زنده یاد جلال آل احمد و مددپور. یاد کرد وارستگی و رهاشدنی و... که در بیشتر آنها به تبیین اندیشه‌ها و نوشته‌های مددپور به صورت علمی پرداخته شده است. پایان کتاب مصاحبه‌های چاپ‌نشده‌ای از مددپور آورده شده است. به طور نمونه تأسیس فلسفه هنر بر مبنای حکمت معنوی و... در حقیقت کتاب یادواره از رهاشدنی وارستگی دکتر مددپور و بازاندیشی اندیشه‌های که به حق او درسهایی نهفته از هنر دینی و اسلامی برای نسل امروز را به جا گذاشته است. وی معتقد بود که هنر اسلامی و هنر شرقی دین‌مدار، تنها آفرینندة زیبایی نیست. بلکه زبان لطیفه‌ای نهانی است که در آن فلسفه اشراقی با زبان زیبایی به هم آمیخته‌اند و از هنر یک زبان عینی ساخته‌اند. او به دنبال نه تنها اطلاق در هنر که به دنبال نسیم یقین در حقیقت هنر اسلامی و شرقی بود.
صفحات کتاب :
76
شابک دیجیتال :
978-600-03-2299-1

کتاب های مشابه اشراق هنر