خرید کتاب قصه های شاهنامه 03 اسفندیار رویین تن

امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
چاپی:
0.0
خرید چاپی
35,000
20%
ت 28,000
نظر شما چیست؟
گشتاسب، پادشاه ایران و پدر نامهربان اسفندیار، فرزندش را به بند کشیده است. اما دو دختر او - همای و به آفرید - در زندان گرفتارند. گشتاسب بند از دست اسفندیار می گشاید تا خواهرانش ر از بند برهاند. اسفندیار راهی سخت پیش رو دارد. گذشتن از هفت خوان و گشودن دروازه ای سر به فلک کشیده ی رویی دژ...
در این مجموعه نویسنده کوشیده است که در مسیرهای ناشناخته تر شاهنامه حرکت کند، تا با پرهیز از تکرار افسانه ها، آن ها را از زاویه ای نو از درون متن ماجرا باز آفرینی کند.
بیشتر
صفحات کتاب :
80
شابک :
9789646003934

کتاب های مشابه قصه های شاهنامه 03 اسفندیار رویین تن

با موفقیت اضافه شد
0