امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 800

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سالها گذشت، باران ها بارید، برگ ها ریخت، از سردی زمستانها به خود لرزیدم یه عمر چشم انتضارت ماندیم تنها حرفهای خود را به باد گفتیم اما هرگز تو نیامدی ، تو نیامدی تا بارش باران ترنم شکفتن باشد، تو نیامدی تا بتوانم در عصر آهن و سنگ و بی مهری های روزگار طاقت بیاورم، اما هنوز منتظریم ، آخر روزی خواهی آمد حتی اگر دیر شده باشد حتی اگر خزان رسیده باشد حتی اگر...
چون میدانیم در تو نور هست، گرمی هست، خنکی هست، تو لطافت ابر نوازشی و خلاصه شده تمام خوبیها، پس منتظر خواهیم ماند. همیشه منتظرت خواهیم ماند.
با تشکر از راهنمایی های ارزشمند استاد گرامی جناب آقای ابراهیم عباسیان
صفحات کتاب :
49
کنگره :
‫PIR8058 ‭/ز213‫‬‮‭ھ8 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3339903
شابک :
978-600-6097-03-9
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه همیشه منتظرت خواهم ماند