امتیاز
5 / 0.0
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
220,000
9%
ت 200,200
نظر شما چیست؟
سرگذشتِ خواندنی دو خواهر، یکی احساساتی و بی‌محابا و دیگری عاقل و خویشتن‌دار. تقابل عقل و احساس در کامیابی‌ها و ناکامی‌های این دو خواهر، دو فرجام متفاوت را برای آن‌ها رقم می‌زند. عشق و سودا همواره از دو مجرای عقل و احساس عبور می‌کند و دو نتیجهٔ متفاوت نیز به بار می‌آید...
صفحات کتاب :
50

کتاب های مشابه عقل و احساس