امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
شنل چارلی کهنه شده او تصمیم می گیرد با پشم گوسفندانش برای خود شنل درست کند، فرآیند این تولید در کتاب به خوبی توصیف شده است.

این کتاب کهبرای کودکان 6 تا 9 ساله نوشته شده آن ها را با یکی از روش های تامین نیازها که بهره گیری از نعمت های الهی در طبیعت همراه با سایر عوامل تولید است، آشنا می کند. توصیه می شود داستان با پرسش های مختلف از کودک در مورد چرایی و چگونگی تولید شنل همراه شود.
صفحات کتاب :
16
دیویی :
‏‫‮دا‬‭۸۲۳/۹۱۴‏‫‬‭د۳۸۱چ ۱۳۹۶
کتابشناسی ملی :
4960489
شابک :
‭978-600-98344-8-8
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه چارلی و شنل جدیدش

با موفقیت اضافه شد
0