امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000

نظر دیگران درباره مرد و گاری اش

نظر شما چیست؟
کتاب مرد و گاری اش روایتگر خانواده ایی است که همه اعضایش در تمام سال مشغول فعالیت تولیدی هستند.
بخشی از تولیدات را خود مصرف می کنند و بقیه آن را در بازار برای تهیه سایر نیازهایش مبادله می نمایند.
این کتاب کودک را با فعالیت های اقتصادی یک خانواده روستایی در گذشته و نیز مفاهیم مبادله، خرید و فروش، بازار، لزوم کار و ارزش آفرینی برای تامین نیازهای دیگر و تنظیم معاش آشنا می کند.
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
24
دیویی :
‏‫‮دا‬‭۳۰۶/۸۷‏‫‬‭ھ۳۲۸م ۱۳۹۶
کتابشناسی ملی :
4960237
شابک :
‭978-600-98344-7-1

کتاب های مشابه مرد و گاری اش

با موفقیت اضافه شد
0