امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
42,300
نظر شما چیست؟
مجلد حاضر که جلد اول از مجموعه 3 جلدی است شامل 8 فصل است و به نقد و بررسی هنر و زیبایی در نظر متفکران شرق می‌پردازد. از جمله رئوس عناوین و مندرجات عبارتست از: معنی عام و خاص هنر، حکمت و فلسفه هنر، هنر و صنعت ماقبل آدم، غایت هنر ماقبل، حکمت هنر نبوی امت واحده و حکمت هنر (مبانی فرهنگ و هنر اساطیر الاولین و دینی آغازین، مظاهر هنری عالم اساطیر الاولین در امریکای کهن، سرخپوستان شمالی، افریقا، اسکیموها و اقیانوسیه)، حکمت اساطیری و دینی هنر بین‌النهرین (فرهنگ اساطیری سومر، فرهنگ بابلی، زیگورات و برج سومری ـ بابلی، هنر اکدی)، حکمت دینی و اساطیری ایران (اصالت آریایی و ودایی دین در اسطوره‌های کهن، آیین زرتشی و حقایق دینی و تاریخی، یونان‌گرایی ایرانیان، هنر ساسانی، ماندالاها و مظاهر فر‌ّه‌ هنری)، حکمت اساطیری هنر مصر (نقاشی کهن مصری، معماری معابد و مقابر، اهرام، معبد مصری و آیین موحدانه اخناتون)، حکمت دینی و اساطیری هنر یهودی (کنیسه‌ها، معبد یهود)، حکمت اساطیری و دینی هنرمند) مجردات و کلیات در تفکر هندو، آیین بودایی و اصالت نیستی، مایا، سامسارا و معبد هندو، طریقت هی نایانی بودایی)، حکمت اساطیری هنر چین (آیین کنفوسیوس، تائو، چان و بودای چینی،...)، حکمت اساطیری هنر ژپن (روح تفکر ژاپنی، شینتو و بوشیدو، تأثیر ذن بر رسم بوشیدو، رئالیسم کاماکورایی،...).
کتابشناسی ملی :
2389078
شابک :
978-600-175-184-4
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1816-1
صفحات کتاب :
122
کنگره :
‫‬N69/3‭‬ ‭/ف2‫‭‫‭م4 1390ی
دیویی :
‫‬‭700/1

کتاب های مشابه آشنایی با آرای متفکران درباره هنرجلد2