امتیاز
5 / 4.5
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
چقدر این اتاق زشت و نفرت انگیز است مانند میدان جنگ که چشم در هر گوشه ان فقط یک صلاح می بیند که لرزه به اندام انسان می اندازد . او به جزء قیچی چیز دیگری را نمی شناسد ولی این صحنه پر از چیزهای شبیه چاقو ، خنجر و سنجاق با شکل ها و اندازه های متفاوت در جای دیگر ظرف های آلوده به خون در زیر میزهای فلزی وجود دارد و پنبه ای و شیشه ای و بوی تند بی راه همچون هشداری از جهان ناشناخته ...

کتاب های مشابه سکوت