امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد و به تعبیری دیگر، یکی از خواسته‌های درونی هر فرد و جامعه‌ای تعالی و تقویت توان و ظرفیت فکری و ذهنی است. تحقیق این مهم به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود کتب تأثیرگذار می‌باشد. روند تغییرات اساسی در محیط عصر حاضر و شتاب فراوان تغییر، بزرگ‌ترین مشخصه آن است، جهان و محیط اطرافمان در حال تغییر است و در چنین شرایط هیچ چیز خطرناک‌تر از دل بستن به کامیابی‌های دیروز نیست و آینده به روی افراد و جوامع بسته خواهد بود که یارای گریز از جاذبه‌ی گذشته را ندارند.
صفحات کتاب :
106

کتاب های مشابه مدیریت تغییر