خرید و دانلود کتاب من می گویم، شما بگریید

مراثی عاشورایی

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 21,450
نظر شما چیست؟
علی رضا قزوه در مقدمه کتاب می نویسد:
این سال های آخر، شعرهایی از این جا و آن جا از برخی مداحان آشنا و نام آشنا می شنوم که به جای آنکه دل را بارانی کند، دل را به درد می آورد. برخی نیز داعیه خودنمایی دارند، حال آنکه اصل در کربلا گم شدن است و به اصل خویش رسیدن.

همین انگیزه ای شد تا این اشعار را در دفتری فراهم آورم و هدیه اش کنم به مداحان سوخته دل آل الله، به خصوص آنان که به لحن عاشورا تکلم می کنند و حنجره شان وقف امام حسین(ع) و یاران اوست. می توانستم به جای این شعرها اشعاری انتخاب کنم که زرق و برق الفاظش امروزی تر باشد، اما فرمان از دل گرفتم و حکایت چنین شد که می بینید.

تلاش شده است تا در شعر های این دفتر ضعف های دستوری و زبانی و به خصوص محتوایی کمتر به چشم بیاید...
دیویی :
‏‫‭۸‮فا‬۱/۰۰۸۳۱
کتابشناسی ملی :
1823686
شابک :
978-964-506-156-0
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
267
کنگره :
‏‫PIR۴۰۵۳‭‬‭ /و۲‏‫‭ق۴ ۱۳۸۸

کتاب های مشابه من می گویم، شما بگریید

با موفقیت اضافه شد
0