کتاب مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرآیند تدریس و یادگیری pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
60,000
نظر شما چیست؟
در دهه های اخیر رویکردهای سنتی یادگیری و تدریس با ظهور فناوری های نوین مانند چندرسانه ای ها، فرارسانه ای ها و ارتباط از راه دور دچار تغییر و تحول اساسی شده است. با ورود فناوری های کمکی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی در کلیه دوره ها و سطوح تحصیلی شاهد تحولات چشمگیری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده ایم. این تحولات با ورود اینترنت به عنوان شبکۀ بین المللی اطلاعات و ارتباطات مضاعف شده است و فرایند یادگیری و تدریس را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داده است.

اینترنت باعث شده است تا دانش آموزان و معلمین علاوه بر تبادل اطلاعات از راه دور، بتوانند با یکدیگر تعامل گسترده ای نیز داشته باشند و این بر فرایند یادگیری و تدریس تأثیر بسزایی داشته است. کتاب حاضر مبانی نظری کاربرد اینترنت به عنوان بزرگتر ین شبکه ی بین المللی اطلاعات و ارتباطات را در فرایند یادگیری و تدریس نوین معرفی کرده و راهنمای عملی خوبی برای بهره گیری موثر از ابزارهای مختلف آن در فرایند یادگیری و تدریس در دوره های مختلف تحصیلی نظام آموزشی است.

این کتاب مشتمل بر ده فصل است. در فصل اول نظریه های یادگیری و تدریس مبتنی بر وب و در فصل دوم برنامه ریزی و طراحی یادگیری و تدریس مبتنی بر وب به عنوان مبانی نظری معرفی شده است. فصل های بعدی کتاب که شامل فصل های سوم الی دهم می شود، مبانی عملی کاربرد اینترنت در فرایند یادگیری و تدریس را معرفی می کند.

این فصل ها با عناوین: شناسایی و ارزشیابی مواد و منابع یادگیری در اینترنت، انتشار اطلاعات روی اینترنت، فناوری های اینترنتی، کاربرد اینترنت در فرایند ارتباط، کاربرد اینترنت در حل مسأله ی مبتنی بر اطلاعات، کاربرد اینترنت در حل مسأله مشارکتی، کاربرد اینترنت در تحقیق و اکتشاف، و کاربرد اینترنت در مشارکت های برخط، تنظیم شده است.
صفحات کتاب :
368
کنگره :
‏‫‬‬‮‭LB۱۰۲۸/۵‏‫‬‮‭/ز۲م۲ ۱۳۹۶
دیویی :
371/334
کتابشناسی ملی :
4913059
شابک :
‏‫‬‮‭978-600-309-326-3
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرآیند تدریس و یادگیری