امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,900
نظر شما چیست؟
افروغ در این اثر تلاش کرده است تا با چارچوب مرجع قرار دادن مباحث هویت ایرانی و حقوق فرهنگی و تعریفی خاص و نسبتاً فلسفی از فرهنگ، پاسخ گوی چندین سوال اساسی در عرصه فرهنگ از قبیل رابطه فرهنگ و سیاست باشد. تبادل فرهنگی ، امکان پذیری و محدوده آن، وظایف دولت در عرصه فرهنگ؛ مفهوم مدیریت فرهنگی فرهنگ و سیاست، پایخت فرهنگی جهان اسلام، جوان و هویت، حقوق فرهنگی و نقش دولت از جمله مباحثی است که در این اثر مورد بحث قرار گرفته است. هویت‌ ایرانی، چیستی و مؤلفه‌های آن، نسبت آن با حقوق فرهنگی و آسیب‌شناسی فرهنگی دوره‌های مختلف پس از انقلاب نیز از دیگر موضوعاتی است که افروغ در این کتاب به آن می پردازد. افروغ در ابتدای بحث چالشها و پارادکس هایی که هویت با آن موجه را مطرح می کند. هویت چیست؟ آیا از لحاظ مضمئنی و فلسفی، چیزی به نام هویت وجود دارد؟ آیا هویت معطوف به تداوم و استمرار است یا به تغییر و تحول؟ عنصر ثابت آن کجاست و عنصر متحول آن کجا؟ از مهم ترین چالش های مطرح شده دراین بحث است. گزیده متن: فهم هویت تاریخی یک جامعه و عناصرمقوم آن در طول تاریخ، می تواند کار ویژه های بسیاری داشته باشد. در سطح اجتماعی یا زیست جهان می تواند خاستگاه حس تعلق، اعتماد و ارامش و به اصطلاح امنیت وجودی افراد باشد، در سطح اقتصادی می تواند مبدا توجه به توسعه فرهنگی یا پایدار و درون زا ودر سطح سیاسی، مبنای یک نظام سیاسی مشروع و مقتدر باشد. مقوله حقوق فرهنگی ناظر به این نکته اساسی است که مفهوم حق را نباید صرفاً در عرصه های فردی و ازادیهای اساسی و مدنی و سیاسی جست و جو کرد و وظایف دولت را نیز نباید محصور در حقوق مزبور دانست. بلکه به دلیل وجه اجتماعی حیات انسانی و به عبارتی هستی اجتماعی انسانها، وظایف دولت، که خود تجلی یک حق اجتماعی سیاسی است. شامل حقوق گسترده تر فرهنگی نیز می باشد.
کتابشناسی ملی :
1254167
شابک :
978-964-506-524-7
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-1484-2
کنگره :
‫‬‭‬‭DSR65/ر9‭‮‬‫‬‭‭‮الف‬663 1387‭‮‬
دیویی :
‫‬‭‬‭955/0044‭‮‬

کتاب های مشابه هویت ایرانی و حقوق فرهنگی