کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم مختلف زمین pdf

با تاکید بر داده های ماهواره اکتشافی زمینی Alos (دایچی)

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
9,000
نظر شما چیست؟
سنجش از راه دور، علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شیء، منطقه، یا پدیده از طریق تجیه و تحلیل داده های حاصله به وسیله ابزاری است که در تماس فیزیکی با شیء، منطقه و یا پدیده تحت بررسی نباشد.

تصاویر رقومی ماهواره های ریال به عنوان یک منبع اطلاعاتی مکانی، نسبت به سایر منابع متداول نظیر نقشه ها، دارای مزایایی از جمله: داده پوشش فراوان، هزینه کمتر برای داده های هر واحد زمین، نیاز کمتر به انجام نقشه برداری و عملیات کنترل زمینی و ... می باشند...
کنگره :
‏‫TL۷۹۸‮‬ ‭/م۲‏‫‭ف۴ ۱۳۹۶‬‬
دیویی :
‏‫‬‮‭۶۲۹/۴۳۴
کتابشناسی ملی :
4843867
شابک :
978-600-8656-29-6‬‬‬
سال نشر :
1396
صفحات کتاب :
189

کتاب های مشابه کاربرد سنجش از دور در علوم مختلف زمین