امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
عبادت معلم باید چگونه باشد؟
یک معلم حتما اهل نماز و نیایش است چرا که بهترین راه جدایی از زشتی هاومنکرات بقول خود قرآن نماز است نماز کلید رسیدن به آرامش و آسایش است ، نماز بی آلایش ترین گفتگوی دوستانه با خالق است ، نماز پاک کننده انسان از تکبر است . (فاطمه زهرا «س »)، نماز پیکار با شیطان و پیمان با خداست ، نماز اجازه ی خداست برای حرف زدن با او، نماز شگفت انگیزترین و زیبا ترین حالت بنده است، نماز ورزش روح و جسم و پلی است کوتاه میان زمین و خدای آسمانها، نماز لحظه ای از خود بیخود شدن و با فرشته ها پرواز کردن است ، نماز کشش روح است به سوی کانون معنوی جهان ، معبود و معشوق بزرگ وجود و به گفته ویکتور هوگو قرار گرفتن یک بی نهایت کوچک در برابر یک بی نهایت بزرگ ، نماز گنجینه همه خوبیهاست ، نماز معراج مؤمن است و تمام اعمال ما تابع نماز ماست، ...
صفحات کتاب :
101

کتاب های مشابه یک صبح یک معلم