امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
با در اختیار داشتن این واژنامه بخش بزرگی از نیازهای خود را در درک و فهم اخبار، سیاست ، فرهنگ و ورزش در رسانه ها همچون مطبوعات ، رادیو و تلویزیون مرتفع خواهید کرد.
امروز اهمیت آشنایی با زبان انگلیسی به منزله پل ارتباطی جهت اطلاع از دنیای اطراف ماست بهره برداری و استفاده بهینه از زبان انگلیسی کلید حل بسیاری از نیازهای تحقیقاتی و اطلاعاتی در دنیای امروزی است به شکلی که آشنایی مطلوب با این زبان، عامل نرم افزاری موثر تلقی میگردد در این اثر سعی شده است لغات ضروری در درک روزنامه های انگلیسی همراه با مثال و عبارت مرتبط گنجانده شود و از آوردن لغات ساده و غیر ضروری خودداری گردد این اثر عمدتاً مورد استفاده دانشجویان ، مدرسین ، زبان آموزان و علاقمندانی با آشنایی اولیه با زبان انگلیسی قرار میگیردکه قصد بالا بردن اطلاعات مطبوعاتی و عمومی خود را دارند.
صفحات کتاب :
98

کتاب های مشابه واژه نامه روزنامه های انگلیسی