امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
19,000
15%
16,150
نظر شما چیست؟
به خواهرش گفت که گاهی شیطان در آن لحظه وسوسه ام می کرد که تو زن و بچه داری و انفجار این جاده همه چیز را از تو می گیرد. ولی به خودم نهیب زدم که اگر رسول تو بی پدر شود.بهتر است تا این که دشمن حمله کندو رسول های زیادی بی پدر شوند.
کنگره :
‫‬‭DSR1626‭‬ ‭/ع175‭ج67 1390‬
دیویی :
955/0843092
کتابشناسی ملی :
2529378
شابک :
978-600-6360-14-0
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
144

کتاب های مشابه درآغوش آتش