امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
به خواهرش گفت که گاهی شیطان در آن لحظه وسوسه ام می کرد که تو زن و بچه داری و انفجار این جاده همه چیز را از تو می گیرد. ولی به خودم نهیب زدم که اگر رسول تو بی پدر شود.بهتر است تا این که دشمن حمله کندو رسول های زیادی بی پدر شوند.
صفحات کتاب :
144
کنگره :
‫‬‭DSR1626‭‬ ‭/ع175‭ج67 1390‬
دیویی :
955/0843092
کتابشناسی ملی :
2529378
شابک :
978-600-6360-14-0
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه درآغوش آتش