کتاب خلاصه کتاب چگونه می توان پیروز شد pdf رایگان

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
در فصول‌ مختلف‌ این کتاب به‌ راز موفقیت‌، راههای‌ تقویت‌ اعتماد به‌ نفس‌ و اراده‌ و چگونگی‌ از بین‌ بردن‌ اضطراب‌ به‌ ویژه‌ اضطراب‌ امتحان‌ و چگونگی‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ کنکور و نکات‌ مهم‌ در کنکور و نحوه‌ی‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ سؤالات‌ امتحانی‌ و ... پرداخته‌ شده‌ است.

کتاب های مشابه خلاصه کتاب چگونه می توان پیروز شد