خرید کتاب صدام: از ظهور تا سقوطش، زندانی در کاخ خودش ( 2 جلدی )

ناشر: ثالث

کتاب چاپی صدام: از ظهور تا سقوطش، زندانی در کاخ خودش ( 2 جلدی )

تامین کننده: ابر و بُن
نوع جلد : گالینگور