نظر دیگران درباره تپه هایی هم چون فیل های سفید

نظر شما چیست؟
کتاب صوتی تپه هایی هم چون فیل های سفید نوشته ارنست همینگوی داستان مرد آمریکایی و دختر جوانی است که قصد سفر به سمت بارسلون را دارند.

در قسمتی از کتاب صوتی تپه هایی هم چون فیل های سفید می شنویم:

«فکر می کنی کار و بارمون روبه راه می شه و خوشبخت می شیم؟»
«البته. ترسی نداره. خیلی ها رو می شناسم که این کارو کردن.»
دختر گفت: «پس من هم همین کارو می کنم؛ که گفتی بعد همه شون خوشبخت شدن؟»
مرد گفت:« خوب، اگه دلت نمی خواد مجبور نیستی. اگه دلت نمی خواد مجبورت نمی کنم؛ اما مثل آب خوردنه.»
«تو واقعاً دلت می خواد؟»
«نظر منو بخوای این بهترین کاره؛ اما اگه واقعاً دلت نمی خواد مجبورت نمی کنم.»
«اگه این کارو بکنم تو خوشحال می شی و همه چیز مثل اول می شه، اون وقت دوستم داری؟»
بیشتر

کتاب های مشابه تپه هایی هم چون فیل های سفید

با موفقیت اضافه شد
0