خرید کتاب چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس ( جامی )

امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
چاپی:
0.0
خرید چاپی
130,000
20%
ت 104,000
نظر شما چیست؟
«چنین گفت زرتشت»، یک تراژدی و غمنامه بیش نیست، و زرتشت درست مانند قهرمانان تراژدیک یونان در آخر شکست میخورد، اما زرتشت خوب میداند چگونه باید به این شکست پاسخ دهد. نیچه از شخصیت نیمه اساطیری زرتشت برای به چالش کشیدن اخلاقِ دینمدارانة مسیحیت و به نوعی گذر از آن استفاده کرده است. زرتشت نیچه یک دعوت کننده است. دعوت کننده به عبورِ انسان از وضع امروزینِ خود. کتاب حاضر نوعی از رمان است که نویسنده باورها و اندیشه های خود را از زبان زرتشت و با اعمال و رفتار وی به خواننده منتقل میکند. پیش از آغاز متن اصلی، زندگی و اندیشة نویسنده در سه بخشِ چنین زیست نیچه؛ چنین گفت نیچه و نگاهی به چنین گفت زرتشت معرفی میشود.
بیشتر
شابک :
9789645620600

کتاب های مشابه چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس ( جامی )

با موفقیت اضافه شد
0