نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب صوتی حسن کچل، نوشته محمدعلی جمالزاده، داستان پسر تنبلی است بنام حسن کچل که بلاخره یک روزی توسط مادر بزرگش قرار است تغییر کند.

در کتاب صوتی حسن کچل می شنویم:

یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچکس نبود. پیرزنی بود که یک پسر کچل داشت به اسم حسن. این حسن کچل ما که از تنبلی شهره عام و خاص بود از صبح تا شب کنار تنور دراز می کشید و می خورد و می خوابید.

ننه اش دیگه از دستش خسته شده بود با خودش فکر کرد چیکار کنه که پسرش دست از تنبلی برداره و یه تکونی به خودش بده. تا اینکه فکری به خاطرش رسید بلند شد رفت سر بازار و چند تا سیب سرخ خوشمزه خرید و اومد خونه...

کتاب های مشابه حسن کچل