امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
خرید چاپی
60,000
14%
ت 51,600
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب سردار سربدار

پیام حقیقت، به سبب انتساب به حضرت حق، مسیر خود را همواره در طول تار یخ طی کرده است و هیچ‌گاه نیز لنگ و محتاج کسی نبوده. این انسان است که با شانه بردن ز یر بار پیام حق و با به دوش کشیدن بار امانت الهی، ارجمند می شود در پیشگاه الهی قُرب می یابد و به مقام رضای او نزدیک می شود.

در این میان، فرقی هم نیست که مجاهد خط نبرد باشی یا هنرمندی که هنرش را به پیشگاه ارزش هایی ارزانی کرده و ذهن و زبان به مدح مفاهیمی گشوده که مجاهدانِ راه حق از ازلِ تاریخ تا به ابد، دل و سر در آن نهاده اند تا یادشان هماره در ذهن و زبان بشر جاری باشد که به تعبیر سعدی شیرازی:

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست
تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست

«سردار سربداران » کوششی است شاعرانه و ز یبا و هنرمندانه تا گلبانگ حقیقت را در کوچه پس کوچه های تار یخ فریاد بکشد و غبار از چهرهٔ همهٔ آنانی بزداید که شجاعتش را داشتند تا در دنیای ظلمانی بشر مدرن، مَحمل پیام حق باشند. وظیفهٔ اصلی ما هم در بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همین است؛ چراکه حاج قاسم را هم، اگر آبرو و ارجی بود، وام گرفته از مسیر مقدسی بود که در آن قدم نهاده بود. بنیاد، خود را بی نیاز از همراهی اصحاب شریف هنر و فرهنگ ندانسته و نمی داند و سپاسگزار همهٔ بزرگوارانی است که در این مسیر ، به هر نحوی، سرِ یاری دارند.

بخشی از کتاب سردار سربدار

بارالها! سوخت دیگر جان غم پروردها

ریختند آتش به جان تشنگان، دلسردها

درد بی دردی به جان عدّه ای افتاده است

داد از این بیدادها، فریاد از این بی دردها

روی تخت خویش لم دادند و فرمان می دهند

مرد را، نامرد را، بشناس در ناوردها

بین مردم نرده می کارند نامردان دهر

مرد بود آن کس که سر را باخت در این نردها

کیستی؟ بر صخرۀ ستوار تهمت می زنی؟

ر یز می بینم تو را ای ر یزتر از گردها

تیر آرش این زمان در دست «حاجی زاده » هاست

درد مجنون را بپرس از ما بیابانگردها

صفحات کتاب :
172
کنگره :
PIR۴۱۹۰
دیویی :
۸‮فا‬۱/۶۲۰۸
کتابشناسی ملی :
8823199
شابک :
9786229776650
سال نشر :
1401

کتاب های مشابه سردار سربداران