خرید کتاب تفکر استراتژیک الگوها و روندها، استراتژی، هدف‌گذاری و اولویت‌بندی

کتاب چاپی تفکر استراتژیک الگوها و روندها، استراتژی، هدف‌گذاری و اولویت‌بندی

تامین کننده: ابر و بُن