نظر شما چیست؟
کتاب روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی اثر رابرت ریزر و جان وی. دمپسی، بر آن است که برای خوانندگانش تصویری روشن از حوزۀ طراحی و فناوری آموزشی (IDT) فراهم آورد. کتب درسی حوزه فناوری آموزشی اغلب بر مهارت های مورد نیاز طراحان و فناوران آموزشی تمرکز دارند.

با این حال، متخصصان این حوزه باید به توانمندی هایی بیش از مهارت های عملکردی صرف مجهز باشند. آن ها باید بتوانند به صورت شفاف ماهیت حوزه خود را تشریح کنند، از تاریخچه و وضعیت فعلی آن مطلع باشند و روندها و مباحثی که بر آن تأثیر گذاشته است یا احتمالاً در آینده تأثیر خواهد گذاشت، را توصیف کنند. هدف کتاب روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی (Trends And Issues In Instructional Design And Technology) این است که برای دستیابی به این اهداف به خوانندگانش کمک کند.

این کتاب آخرین گرایش های حوزه شامل مدیریت دانش، علوم یادگیری، آموزش مبتنی بر شبکه و مواد یادگیری با قابلیت استفاده مجدد را در خود جای داده است. علاوه بر آن، فصل های پوشش دهنده این گرایش ها و سایر گرایش ها توسط چهره های پیشگام آن ها به نگارش در آمده اند.

کتاب روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی نوشتۀ رابرت ریزر (Robert Reiser) و جان وی. دمپسی (John V. Dempsey) نه تنها به بررسی گرایش های اخیر این حوزه می پردازد بلکه مبانی تاریخی و روان شناختی آن را نیز به طور شفاف مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب با بررسی گذشته، حال و آینده این حوزه آن را به نحو بسیار شایسته ای مورد بازبینی قرار می دهد. بسیاری از دانشجویانی که ویرایش قبلی این کتاب را در اواخر دوران تحصیل خود خوانده بودند، اعتراف داشتند که قبل از آن درک روشنی از این حوزه نداشتند.

این کتاب با ویژگی های متنوعی که دارد به گونه ای طراحی شده است که به خوانندگانش کمک می کند تا ماهیت حوزه، روندها و مباحثی که بر آن تأثیر گذاشته اند را به خوبی بشناسند. در آغاز هر بخش چکیده ای وجود دارد که آن بخش را به طور کلی از نظر می گذراند و توجه خواننده را به موضوعاتی که در آن بخش مورد بررسی قرار گرفته جلب می کند و به او چگونگی ارتباط میان فصول مختلف را نشان می دهد. مقدمه هر فصل نکات کلیدی آن فصل را روشن ساخته و چگونگی ارتباط میان این فصل با سایر فصل ها و یا مضمون بخش را نشان می دهد. به علاوه برای ابتدای هر فصل تعدادی پرسش طراحی شده است که می تواند سبب تسهیل در یادگیری آن فصل گردد. به اعتقاد ما این پرسش ها یکی از مؤثرترین ابزارهای آموزشی است که در رشته خود به کار گرفته ایم.

ویرایش دوم این کتاب با ویرایش قبلی آن بسیار متفاوت است، به ویژه آنکه فصل هایی به آن افزوده شده است. بسیاری از این فصول به موضوعاتی که در ویرایش قبلی به آنها نپرداخته یا کم پرداخته بودیم نگاهی عمیق دارد.

در بخشی از کتاب روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی می خوانیم:

طراحی آموزشی (IDT) فرایند نظامندی است که برای تولید برنامه های تربیتی و کارآموزی به روشی پایدار و قابل اعتماد به خدمت گرفته می شود. طراحی آموزشی فرایندی پیچیده، خلاق، فعال و دوری است. اگرچه مبدأ واقعی فرایند طراحی آموزشی مورد مناقشه است، اما بنا به نوشته های سیلورن (1965) نقطه شروع آن، کاربرد نظریه نظام های عمومی (برتالنفی، 1968) و تجزیه و تحلیل نظام ها، به عنوان رویکردی برای حل مسائل آموزشی بوده است. سیلورن به نحوۀ استفاده از نظریۀ نظام های عمومی در خلق مهارت آموزی کارآمد و اثربخش برای امور فضایی و نظامی و انتشار الگویی که برخی معتقدند اولین الگوی طراحی آموزشی است علاقه زیادی دارد.
صفحات کتاب :
559
کنگره :
LB1028/38‏‫‭/ر9 1392
دیویی :
371/33
کتابشناسی ملی :
3175667
شابک :
978-600-309-031-6
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی