کتاب نقدی بر فلسفه دین خدا در فلسفه هرمنوتیک کتاب وسنت (چاپی و pdf)

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
18,000
خرید چاپی
70,000
10%
63,000
نظر شما چیست؟
نقدی بر فلسفه ی دین هاسپرز و خدا در فلسفه ی خرمشاهی و هرمنوتیک شبستری این نوشته نقدهایی است از مرحوم استاد در خصوص برخی از شبهات کلام جدید و نوشته های دین پژوهی معاصر. اولین مقاله، متن دست نویس استاد در نقد و بررسی بخش هفتم کتاب «آشنایی با فلسفه تحلیلی» به نام «نقدی بر براهین اثبات وجود خدا» و نیز نقد کتاب «خدا در فلسفه» آقای «بهاءالدین خرمشاهی» است که از آن هم ترجمه مقالات مربوط به برهان اثبات وجود باری، نوشته و ویراسته «پل ادواردز» از «دایرة المعارف فلسفه» است. دومین مقاله، نقد و بررسی کتاب «هرمنوتیک کتاب و سنت» نوشته «محمد مجتهد شبستری» است. آن چه از این کتاب نقل شده است داخل [...] قرار گرفته تا مطلب نقد شده مشخص باشد. در این دو نوشته مرحوم استاد به صورتی خلاصه و دقیق، شبهات را نقد و بررسی کرده اند اما برای کسانی که با این مباحث آشنایی کامل ندارند رجوع به اصل کتاب ها ضروری است.
صفحات کتاب :
48

کتاب های مشابه نقدی بر فلسفه دین خدا در فلسفه هرمنوتیک کتاب وسنت