خرید و دانلود کتاب طراحی لباس در میان نگاره های شاهنامه شاه طهماسب

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب طراحی لباس در میان نگاره های شاهنامه شاه طهماسب

با نگاه اجمالی تاریخ جهان، میتوان به این امر مهم دست یافت که ایران جزء کشورهای دارای تمدن و فرهنگی غنی است. کشوری که در هر دوره‌ی تاریخی کم و بیش دارای پیشرفتهای هنری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... بوده است. صحت این گفتار را می‌توان از آثار تاریخی برجای‌ مانده از آن ادوار بازشناخت .

آثاری همچون نقاشی دیواری موجود که متعلق به پیش از وجود خط و یا سنگ نوشته ها و کتب و آثار مستند بعد از اختراع خط گویای آن هستند. هرچند شناخت تاریخ هر دوره به آسانی امکانپذیر نیست و نمی توان به قطعیت در مورد آن صحبتی به میان آورد ولی روزنه ای برای رسیدن به شناختی دقیق در باب مطالعات تاریخی است. با بررسی دقیق هر دوره بیشتر به این واقعیت خواهیم رسید که ایران مهد فرهنگ و هنر؛ با تغییر هر دوره نوع آداب و رسوم حاکم بر جامعه نیز تغییر می‌کند. این تغییر را می توان در نوع لباسهای مورد استفاده در هر دوره نیز به وضوح مشاهده کرد. لباسهایی که با توجه به مقام و مرتبه‌ی اشخاص تغییر می‌کند. این در حالی است که مسئله‌ی طراحی لباس و نوع پوشش که در دنیای امروز دغدغه‌ی بسیاری از هنرمندان و طراحان لباس شده که از ابتدای تاریخ ایران انجام پذیرفته است .

صفحات کتاب :
258
کنگره :
DSR۱۱۷۹
دیویی :
‏‫‬‭‭۹۵۵/۰۷۱
کتابشناسی ملی :
7670426
شابک :
978-622-6812-49-8
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه طراحی لباس در میان نگاره های شاهنامه شاه طهماسب

با موفقیت اضافه شد
0